Postingan Terbaru

Kedahsyatan Iblis Menyesatkan dan Membinasakan Manusia Beriman

Sumber gambar Wikipedia Kita manusia, sebagai mahkluk yang paling sempurna dari antara ciptaan Allah yang lain, sudah s…

Melepaskan Diri dari Kedahsyatan Cengkeraman Dosa

Pada mula Allah menciptakan dan menjadikan manusia pertama Adam dan Hawa, mereka diciptakan dalam keadaan bersih tiada …

Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Hadir

Penanya : "Di dalam Kitab Suci tertulis: 'Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa '". (Markus 12:29) Bagaima…

Kedudukan Kristus Yesus Sebagai Allah dan Manusia

Bagi seorang kanak-kanak, pengertian air hujan adalah suatu benda cair yang jatuh dari langit, dapat dipergunakan unt…