Postingan Terbaru

Melepaskan Diri dari Kedahsyatan Cengkeraman Dosa

Pada mula Allah menciptakan dan menjadikan manusia pertama Adam dan Hawa, mereka diciptakan dalam keadaan bersih tiada …

Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Hadir

Penanya : "Di dalam Kitab Suci tertulis: 'Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa '". (Markus 12:29) Bagaima…

Kedudukan Kristus Yesus Sebagai Allah dan Manusia

Bagi seorang kanak-kanak, pengertian air hujan adalah suatu benda cair yang jatuh dari langit, dapat dipergunakan unt…

Tujuan Allah Menciptakan Sarana dan Prasarana Bagi Segala Makhluk di Bumi dan di Sorga

Bumi, sumber gambar Wikipedia. Allah Yang Maha Esa adalah Allah Yang Mahakuasa yang dapat melakukan segala sesuatu, tid…